Menü
Ön itt jár: > >

Garancia

GARANCIÁLIS JAVÍTÁS FELTÉTELEI

 

A termékek garanciális javítását, az arra kijelölt garanciális szerviz végzi, amelynek címét, és elérhetőségét a mellékelt gyári használat útmutató, és garancia füzet tartalmazza. A szervizbe való eljuttatás a vásárló, vagyis az Ön feladata, és költsége. A szervizbe terméken túl, a garancia füzetet, és a számlát is küldje el, hiszen a garanciális javítás csak ezek megléte mellett lehetséges. További kérdésekkel az következő elérhetőségen tudunk felvilágosítást adni: +3670 450 3100

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 

A termékek garanciális javítását, az arra kijelölt garanciális szerviz végzi, amelynek címét, és elérhetőségét a mellékelt gyári használati útmutató, és garancia füzet tartalmazza. A szervizbe való juttatás a vásárló, vagyis az Ön feladata, és költsége. A szervizbe terméken túl, a garancia füzetet, és a számlát is küldje el, hiszen a garanciális javítás csak ezek megléte mellett lehetséges. Természetesen, ha Ön hozzánk szeretné az órát visszaküldeni, az sem gond, mert mi is továbbítjuk a szakszerviznek. Javítás után a szakszervizből termékek csomagküldő szolgáltatással kerül vissza a Vásárlónak. Illetve átvehető a szakszervizben. A javítás a megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kerül elvégzésre. A web áruház törekszik arra, hogy 15 napon belül végezze el a javítást. Vásárlói véleményeltérés esetén a web áruház a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek a másolatát a vásárlónak átadja (megküldi). Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indoklása is a jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. Ha a web áruház a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról három munkanapon belül értesíti a Vásárlót és eltérő vélemény esetén a szakszerviztől szakvéleményt szerez be. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a Vásárló a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől közvetlenül kérhet szakvéleményt. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a web áruház fokozott mértékben együttműködik. Ennek keretében a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot ad. További vita esetén a vásárló a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat. A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a web áruház vagy a kijelölt szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű, a használati útmutatóban leírttól eltérő, durva használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be. Kérjük a használati útmutatóban leírtakat saját érdekében tartsa be, mert eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén az óráért jótállást nem vállalunk. A jótállás nem vonatkozik: elem, óraszíj, óraüveg, valamint ezek mindennapi használatából adódó elhasználódására, karcolásokra, kopásokra, illetve díszítő kövek külső behatásra történő elvesztésére sem.

 

Szerviz:

Next-Time Kft. Szerviz

1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7

III. emelet 304.

Tel: +36 1 269 1078

mob.: +3670 320 7860

szerviz@next-time.hu

Keresés